دی ۲۴, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از چوب

عکاسی صنعتی از چوب

عکاسی صنعتی از چوب عکاسی صنعتی از چوب معمولا به دلیل مات بودن سطح آن، رفلکس نوری مانند جنس براق از سطح خود نشان نمیدهد. از این جهت نورپردازی جهت عکاسی صنعتی راحت تر از حالتی صورت می گیرد که سطح جنس استیل و خود جسم شیشه ای یا بلوری […]
عنوان دکمه اجرایی