بهمن ۷, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از شیشه و بلور

عکاسی صنعتی از شیشه و بلور

عکاسی صنعتی از شیشه و بلور عکاسی صنعتی از شیشه و بلور یکی از متنوع ترین سوژه های عکاسی به شمار می رود. همان طور که می دانید نور از اجسامی مانند بلور و شیشه عبور می کند. بلور از شیشه شفاف تر است از این رو زاویه ی منحصر […]
عنوان دکمه اجرایی