دی ۲۱, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از دارو

عکاسی صنعتی از دارو ها

عکاسی صنعتی از دارو ها عکاسی صنعتی از دارو ها از جهت سبک نورپردازی در دسته های متفاوتی مجزا می گردند که در ادامه ذکر خواهند شد. به هنگام عکاسی از قرص ها بهتر است در پس زمینه ای روشن و با نمایش کلی جزئیات آن مانند خط دار بودن […]
عنوان دکمه اجرایی