دی ۲۱, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از ابزار آلات سبک و سنگین

عکاسی صنعتی از ابزار آلات سبک و سنگین

عکاسی صنعتی از ابزار آلات سبک و سنگین عکاسی صنعتی از ابزار آلات سبک و سنگین بسته به قابلیت حمل و نقل و انتقال آن به استودیو دسته بندی می شوند. عکاسی از ابزار آلات سبک چنانچه حجم زیادی داشته باشند و یا به هنگام حمل آسیب پذیر باشند در […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از اشیاء براق

عکاسی صنعتی از اشیاء براق

عکاسی صنعتی از اشیاء براق در عکاسی صنعتی از اشیاء براق به دلیل رفلکس نوری که اجسام از سطح خود دارند، به هنگام نورپردازی و یافتن زوایای مناسب آن می بایست مهارت خاصی داشت و به گونه ای عکسبرداری انجام گیرد که انعکاس نور از سطح آن به گونه ای […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶
عکاسی صنعتی از جواهرات

عکاسی صنعتی از جواهر آلات

عکاسی صنعتی از جواهر آلات عکاسی صنعتی از جواهر آلات یکی از زیباترین و هنری ترین عکاسی ها به شمار می رود. در عکاسی از جواهرات به دلیل ظرافت در طراحی آنها از لنزهای ماکرو استفاده می گردد. به طور متداول عکاسی صنعتی از جواهر آلات برای افراد خاصی مانند […]
عنوان دکمه اجرایی